Huizhou Hua Luogeng Middle School - NCC Education

Huizhou Hua Luogeng Middle School

OUR ADDRESS

No.1, Xuri Er Lu,
Dongjiang Xin Cheng,
Huizhou
Guangdong Province,

CONTACT US
+86 752 228 4499
jonathan.th.lee@gmail.com

The following qualifications are currently available at Huizhou Hua Luogeng Middle School: